Bouwgrondstoffen? Devo!

Welkom bij Devo Holding, een zelfstandige dochter van Duits-Nederlandse productiebedrijven van bouwgrondstoffen. Onze aandeelhouders beschikken over een grondstoffenreserve voor minimaal de komende 30 jaar. Hierdoor kan Devo Holding, samen met haar werkmaatschappijen, nu en in de toekomst, garant staan voor de levering van een breed pallet hoog kwalitatieve grondstoffen voor de bouw.

Minerale grondstoffen zijn een schaars goed. Devo Holding stelt ze beschikbaar voor uiteenlopende opdrachtgevers in de bouwsector. Om de continue vraag te kunnen garanderen, combineert Devo Holding de kennis, kunde en ervaring van haar werkmaatschappijen, gespecialiseerd in de productie, het transport en de handel van deze elementaire bouwgrondstoffen. Wie wil bouwen denkt aan Devo!